2η ανακοίνωση του συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση»

 

PEV_LOGO ΕΚΠΑ_Λογότυπο

2o Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση»

2η Ανακοίνωση σχετικά με τη διοργάνωση του Συνεδρίου

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) και τα Τμήματα: α) Βιολογίας, β) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και γ) Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση».

Βασικοί στόχοι του συνεδρίου είναι η διάχυση νεότερων δεδομένων που αφορούν στη διδασκαλία της Βιολογίας και η διεξαγωγή ενός γόνιμου διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της Βιολογίας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο συνέδριο, είτε ως εισηγητές είτε ως απλοί σύνεδροι ώστε με την παρουσία τους να συμβάλλουν στην επιτυχή έκβασή του.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2013. Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα στην Κεντρική Αίθουσα και στο Αμφιθέατρο Δρακόπουλου (Προπύλαια) του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο.

Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 1. Ιστορία και φιλοσοφία των βιολογικών επιστημών
 2. Διδασκαλία και μάθηση στις βιολογικές επιστήμες
 3. Αναλυτικά προγράμματα και εγχειρίδια βιολογικών επιστημών
 4. Γραμματισμός στις βιολογικές επιστήμες
 5. Βιολογικές επιστήμες και εκπαιδευτική πολιτική
 6. Εκπαίδευση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις βιολογικές επιστήμες
 7. Άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις βιολογικές επιστήμες
 8. Η διδασκαλία των βιολογικών επιστημών στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο
 9. Αξιολόγηση μαθητών στις βιολογικές επιστήμες
 10. Εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στις βιολογικές επιστήμες
 11. Βιοηθική
 12. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 13. Αγωγή Υγείας
 14. Ερευνητικές εργασίες στις βιολογικές επιστήμες
 15. Καινοτόμες δράσεις – προγράμματα στις βιολογικές επιστήμες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πρόταση έχοντας υπόψη τα παρακάτω (κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι τρεις εισηγήσεις):

Ερευνητικές εργασίες (6 10 σελίδες) Αφορούν σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις που έχουν μία πλήρη μορφή ερευνητικής εργασίας και στηρίζονται σε δόκιμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
Διδακτικές πρακτικές (4 6 σελίδες) Αφορούν διδακτικές προτάσεις (σχέδια μαθήματος, εργαστηριακές δραστηριότητες, σχέδια ένταξης ΤΠΕ, κ.ά.) εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιηθεί στην σχολική πράξη και δεν έχουν την πλήρη μορφή μίας ερευνητικής εργασίας.
Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας – Συμπόσια (3 – 4 σελίδες) Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά.
Εργαστηριακές παρουσιάσεις – Βιωματικά σεμινάρια (3 – 4 σελίδες) Διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις, περιβάλλοντα διδασκαλίας, μικροδιδασκαλίες, διδακτικά σενάρια, για εκπαιδευτική χρήση. Θα διατεθούν αίθουσες για σεμινάρια και αίθουσες – νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε εργαστηριακής παρουσίασης είναι 90 – 120 λεπτά.
Αναρτήσεις – Παρουσιάσεις «πόστερ» (έως 6 σελίδες) Αφορά «πόστερ», προσφέροντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας αναρτημένα σε ορθοστάτες σε ειδικό χώρο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Εργασίες με συμμετοχή καθηγητών και μαθητών (έως 6 σελίδες) Αφορούν εργασίες που υλοποιήθηκαν με ομάδες μαθητών στα σχολεία, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν τη δουλειά της ομάδας τους. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι 5 – 7 λεπτά.

 

Επιλεγμένες από την Επιστημονική Επιτροπή εργασίες θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών, με ISBN.

Για τη συμμετοχή – παρακολούθηση του συνεδρίου, η ΟΕ έχει καθορίσει τα εξής κόστη:

Κατηγορίες

Κόστος Εγγραφής

Πριν από τις 30 Οκτωβρίου 2013

Μετά από τις 30 Οκτωβρίου 2013

Μέλη της ΠΕΒ με εισήγηση

20 ευρώ

30 ευρώ

Μέλη της ΠΕΒ χωρίς εισήγηση

15 ευρώ

25 ευρώ

Μη μέλη της ΠΕΒ με εισήγηση

30 ευρώ

40 ευρώ

Μη μέλη της ΠΕΒ χωρίς εισήγηση

25 ευρώ

35 ευρώ

Φοιτητές

5 ευρώ

10 ευρώ

Μαθητές

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • 30 Σεπτεμβρίου 2013: Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
 • 25 Οκτωβρίου 2013: Ενημέρωση κρίσης – αποδοχής
 • 30 Οκτωβρίου 2013: Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου
 • 30 Οκτωβρίου 2013: Λήξη προεγγραφής
 • 5 Νοεμβρίου 2013: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
 • 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013: Διεξαγωγή Συνεδρίου (Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαράσλειο Διδασκαλείο)

Για την καλύτερη επικοινωνία σας με την ΟΕ του συνεδρίου, μπορείτε να επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση bioeduconf@gmail.com
 • να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στη διεύθυνση http://2synedrio.biologia.gr όπου θα βρείτε και επιπλέον πληροφορίες καθώς και το πρότυπο για την υποβολή των εργασιών
 • να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, στη διεύθυνση https://www.facebook.com/SynedrioBiologiaStinEkpaideusi από όπου επιλέγοντας «Μου αρέσει!» μπορείτε να συμβάλλετε στη διάδοση του συνεδρίου
 • να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter και στην ηλεκτρονική διεύθυνση @bioeduconf, όπου ακολουθώντας μας μπορείτε να συμβάλλετε στη διάδοση του συνεδρίου

Αναμένουμε με χαρά να συναντηθούμε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση».

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013

Η Πρόεδος της ΠΕΒ

Τα μέλη της ΟΕ

Κόλλια Παναγούλα

Μαυρικάκη Ευαγγελία
Ζαχόπουλος Χριστόφορος
Ζοάνος Ανδρέας
Κασιμάτης Αλέκος
Κατωπόδης Γιώργος
Κωσταρίδης Παναγιώτης
Μαυραγάνη Μαρία
Πρίνου Λουκία
Πλατανιστιώτη Σοφία
Σάρδη Χαρά
Στασινάκης Παναγιώτης

 

Σχετικά άρθρα για περαιτέρω ανάγνωση

Αφήστε μια απάντηση