30 δωρεάν πρότυπα (templates) για powerpoint

free-templatesΑπό το εξαιρετικό ‘The Rapid E-Learning Blog’, προτάσεις για πρότυπα (templates) για πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint). Ακολουθεί η παρουσίαση των πινάκων από την ιστοσελίδα The Rapid E-Learning Blog.

 

Punchy Tab Template

free PowerPoint template

Circle Lift Template

free PowerPoint template

Creative Team Tabs Template

free PowerPoint template

A Day-in-the-Life Template

free PowerPoint template

Indigo Template

free PowerPoint template

Super Simple Circle Menu

free PowerPoint template

Interactive Office Template

free PowerPoint template

Realistic Desktop Interaction Template

free PowerPoint template

Interactive Desktop Template

free PowerPoint template

Notebook-Themed Template

free PowerPoint template

Interactive Conversation

free PowerPoint template

Tab-tastic Flat Template

free PowerPoint template

Fun Magic 8 Ball-Themed Template

iPad-Themed User Interface

free PowerPoint template

Nested Menu Template

free PowerPoint template

Photo Gallery Template

free PowerPoint template

Industrial Zeal Template

free PowerPoint template

Free Storyline Templates

Here a few really nice free Storyline templates. They run the range of click and reveal activities to interactive quiz examples. Just like the PowerPoint templates, feel free to download them and customize them to meet your needs.

If you don’t have Storyline, download the free trial. You have 30 days. I’m sure you can use the templates and build quite a few free modules in 30 day trial period.

Text Message Style Quiz

free Storyline e-learning templates

Timeline Interaction

free Storyline e-learning templates

Simple Tabs Gray Interaction

free Storyline e-learning templates

Process Drag & Drop Quiz

free Storyline e-learning templates

Flat Office Icon Set

free Storyline e-learning templates

Circle Lift

circle-lift

Zoom Office Interaction

free Storyline e-learning templates

Tic Tac Toe Template

free Storyline e-learning templates

Desktop Zoom Interaction

free Storyline e-learning templates

Interactive Resume

free Storyline e-learning templates

Interactive Conversation

free Storyline e-learning templates

Compare & Contrast Interaction

free Storyline e-learning templates

Multimedia Glossary

free Storyline e-learning templates

Simple Tabs Blue Interaction

free Storyline e-learning templates

Classic Practice Interactions from Storyline 1

free Storyline e-learning templates

2 Απαντήσεις

  1. 3 Σεπτεμβρίου 2015

    […] Από το εξαιρετικό “The Rapid E-Learning Blog”, προτάσεις για πρότυπα (templates) για πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint). Ακολουθεί η παρουσίαση των πινάκων από την ιστοσελίδα The Rapid E-Learning Blog.  […]

  2. 5 Σεπτεμβρίου 2015

    […] Από το εξαιρετικό 'The Rapid E-Learning Blog', προτάσεις για πρότυπα (templates) για πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint). Ακολουθεί η παρουσίαση των πινάκων από την ιστοσελίδα The Rapid E-Learning …  […]

Αφήστε μια απάντηση