4ο Τεύχους του Περιοδικού ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

eksofyllo_4ou_teyxous

Στη διεύθυνση, αναρτήθηκε  το 4ο τεύχος  του περιοδικού “Νέος Παιδαγωγός”.

Για ανάκτηση πατήστε εδώ.

Πίνακας Περιεχομένων 4 ου Τεύχους – Σεπτέμβριος 2014

– Αναπτύσσοντας την ικανότητα των σχολείων και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης (σελ. 8)
– Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών σχετικά με το θεσμό της παράλληλης στήριξης (σελ. 29)
– Βιωματικό εργαστήριο στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης των μαθητών από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο (σελ. 38)
– Διαχείριση ποιότητας και αξιολόγηση Επαγγελματικών Λυκείων Φθιώτιδας (σελ. 46)
– Διερευνητική προσέγγιση των επικοινωνιακών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο εκπαιδευτικό σύστημα με εστίαση στη σχολική επίδοση των παιδιών (σελ. 54)
– Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη χρήση του διαδραστικού πίνακα (σελ. 63)
– Εκπαίδευση ενηλίκων. Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών μέσα από έργα τέχνης (σελ. 75)
– Ζωοτεχνία: Η λειτουργική αξία των αγροτικών ζώων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη διαβίωση. Εφαρμογή στη διδακτική πράξη (σελ. 85)
– Η αυτοεπιμόρφωση των καθηγητών ξένων γλωσσών. Ο ρόλος η ανίχνευση των αναγκών και οι στρατηγικές (σελ. 99)
– Η διδασκαλία και η εκμάθηση της γαλλικής μέσα από το σύγχρονο τραγούδι (σελ. 108)
– Η έννοια των κωδίκων στη γλωσσολογική θεωρία του Basil Bernstein. Παιδαγωγικές προεκτάσεις (σελ. 121)
– Η επικοινωνιακή και η κειμενοκεντρική προσέγγιση στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση (σελ. 136)
– Η Κριτική Θεωρία ως βάση θρησκευτικού γραμματισμού απέναντι σε φαινόμενα θρησκευτικού ανορθολογισμού (σελ. 145)
– Η Μέθοδος Project στο Νέο Λύκειο. Τα όρια της μεθόδου και η εκπαιδευτική αλλαγή (σελ. 154)
– Η υποστήριξη και υποδοχή των νέων εκπαιδευτικών και ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας (σελ. 163)
– Η χρήση του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης στη Φιλαναγνωσία. Μια μελέτη περίπτωσης με εκπαιδευτικούς Π.Ε.70 στην 3η εκπαιδευτική περιφέρεια Χαλκιδικής (σελ. 172)
– Θεωρητικές προσεγγίσεις στην επιστήμη της Εκπαιδευτικής Διοίκησης (σελ. 181)
– Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στη διαδικασία της μάθησης (σελ. 189)
– Οι Διευθυντές ως παράγοντες αλλαγής στη λειτουργία και κουλτούρα των σχολικών μονάδων. Η περίπτωση Δημοτικών Σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης (σελ. 198)
– Όψεις & πρακτικές του γραμματισμού στο σχολείο (σελ. 207)
– Παιδική κακοποίηση. Κατανοώντας την παιδική κακοποίηση και το ρόλο του εκπαιδευτικού (σελ. 217)
– Προς μια πιο Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και τα εμπόδια που προκύπτουν (σελ. 225)
– Προσαρμογή της γλωσσικής διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ στα σύγχρονα δεδομένα. Πως ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο μπορεί να ενισχύσει την εγγράμματη ταυτότητα των μαθητών (σελ. 231)
– Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής (σελ. 242)
– Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας. Ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία μιλούν για το ρατσισμό και τη διαφορετικότητα (σελ. 250)
– Τα Projects στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πλαίσιο, παιδαγωγική αξία, παραδείγματα από τα μαθηματικά, προτάσεις αποτελεσματικής διαχείρισης (σελ. 260)
– Το Ανθολόγιο της Α’ και Β’ Δημοτικού στο Νηπιαγωγείο. Σχολικό βιβλίο ή ένα σπουδαίο παιδαγωγικό εργαλείο; (σελ. 272)
– Υποδοχή και υποστήριξη νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. Εφαρμογή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και κλινικής προσέγγισης στην παρατήρηση-αξιολόγηση. Μελέτη περίπτωσης: «H πρώτη παρατήρηση διδασκαλίας στην τάξη του Γιάννη» (σελ. 280)
– Φιλαναγνωσία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (σελ. 295)
– Ψηφιακές ιστορίες: Θεωρητικές παραδοχές, ερευνητικά δεδομένα και εφαρμογές στο νηπιαγωγείο (StoryMat, Γωνιά κινουμένων σχεδίων, Storyboard, iMovie) (σελ. 302)

Αφήστε μια απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: