Αναλύοντας το αρχαίο ανθρώπινο DNA

Πηγή: Curtin University

Την 21η Φεβρουαρίου του 2018, δύο δημοσιεύσεις στην επιστημονική επιθεώρηση Nature, αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή έχει αναλυθεί το DNA από 1336 αρχαίους ανθρώπους. Το 2014 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν μόλις 10.

Το νέο πλήθος των δεδομένων επιτρέπει στους ερευνητές να διατυπώσουν νέα ερωτήματα, να επιβεβαιώσουν ή να ανασκευάσουν παλαιές υποθέσεις. Έτσι μία παλαιότερη πεποίθηση που υποστήριζε ότι η μετανάστευση ήταν μια σπάνια διαδικασία στην ανθρώπινη εξέλιξη, φαίνεται να μην ισχύει. Η ανάλυση διαπιστώνει ότι η υπόθεση πως οι σημερινοί άνθρωποι κατάγονται απευθείας από τους ανθρώπους που ζούσαν πάντα στην ίδια περιοχή, φαίνεται να είναι λάθος.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στο HHMI.

Αφήστε μια απάντηση