Κατηγορία: εκπαιδευτικό υλικό

0

Σταυρόλεξο – Άβια και Έμβια

Ένα σταυρόλεξο που αφορά έννοιες για την ενότητα της “1.1. Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών” της Βιολογίας Α Γυμνασίου. Θυμηθείτε τις έννοιες, συμπληρώνοντας το σχετικό σταυρόλεξο.

0

Σταυρόλεξο / Μίτωση

Ένα σταυρόλεξο που αφορά έννοιες για την ενότητα της Μίτωσης της Βιολογίας Γ Λυκείου. Θυμηθείτε τις έννοιες, συμπληρώνοντας το σχετικό σταυρόλεξο.

0

Φωτόδεντρο PAFSE

To PAFSE είναι ένα Ευρωπαϊκό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Πόρων STEM. Το Φωτόδεντρο PAFSE είναι ένα Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Αποθετήριο για τη φιλοξενία, οργάνωση, συστηματική ταξινόμηση, τεκμηρίωση και διαμοιρασμό μαθησιακών αντικειμένων και...

0

Προσομοίωση Μεταγραφής – Μετάφρασης

Μία ενδιαφέρουσα προσομοίωση για τη μελέτη της μεταγραφής και της μετάφρασης. Η προσομοίωση προέρχεται από το “The Concord Consortium”. Οδηγίες: Εξερευνήστε τον τρόπο με τον οποίο ο κώδικας που ενσωματώνεται...