Χρησιμοποιώντας βιοπληροφορική, BLAST

Η βιοπληροφορική είναι στενά συνδεδεμένη με τη σύγχρονη Βιολογία. Κι αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι η Βιοπληροφορική με τους αλγορίθμους της επιτρέπει να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από ένα πλήθος διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών.

Πολλές εφαρμογές Βιοπληροφορικής είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Μία αρχική εμπλοκή των μαθητών με τις αρχές τις και τις βασικές τις δεξιότητες, θα τους επιτρέψει να αντιληφθούν βασικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη Βιολογία και ταυτόχρονα να εξάγουν συμπεράσματα εξελικτικής φύσεως.

Διαβάστε μία σχετική εργασία (Using BLAST to Teach “E-value-tionary” Concepts), όπου υπάρχουν και προτάσεις καθώς και υλικό για να κάνετε τα πρώτα βήματα με τους μαθητές σας στη Βιοπληροφορική.

 

Αφήστε μια απάντηση