Διδάσκοντας με τη βοήθεια των φυσικών φαινομένων

Πολλές φορές, η διδασκαλία οφείλει να απαντήσει στο εξής ερώτημα: “πώς να ξεκινήσω το μάθημα;”

Σε όλα τα εποικοδομιστικά μοντέλα (π.χ. το μοντέλο 5Ε, κτλ) στο πρώτο στάδιο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εμπλακούν οι μαθητές. Να ενταχθούν στο μάθημα που πρόκειται να ξεκινήσει, να βρουν ένα λόγο να το παρακολουθήσουν, σε τελική να έχουν μία απάντηση στο απλό ερώτημα: “γιατί να το μάθω αυτό;”.

Μία εξαιρετική πρακτική, είναι να ξεκινήσετε τη συζήτηση παρατηρώντας κάποιο φυσικό φαινόμενο. Η παρατήρησή τους είναι εύκολη, ενώ προτρέπουν τους μαθητές να εξηγήσουν ή να προβλέψουν βάση των διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων. Άρα, αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο είτε για να αναδείξουμε την απουσία επιστημονικών γνώσεων (επίσης βασικό βήμα σε κάθε στάδιο εποικοδομητισμού), ή να εξηγήσουμε βάση των γνώσεων που οι μαθητές έχουν αποκτήσει (ένα επόμενο βήμα σε κάθε εφαρμογή του εποικοδομητισμού).

Τα φαινόμενα αποτελούν κυρίως γεγονότα που οι ίδιοι οι μαθητές έχουν παρατηρήσει, μπορούν να επιλεχθούν καταλλήλως ώστε να είναι συμβατά με τους στόχους της διδασκαλίας, η διαδικασία εξήγησης ενός φαινομένου εμπλέκει τους μαθητές στον επιστημονικό τρόπο επιχειρηματολογίας, ενώ η ένταξή τους στη διδασκαλία εξασφαλίζει πως οι μαθητές τελικά θα μάθουν κάποια εξήγηση για αυτό. Τα φαινόμενα δεν είναι ανάγκη να είναι εντυπωσιακά ή παράξενα ή ιδιαίτερα: ακόμα και το χρώμα ενός φύλλου ή η συμπεριφορά ενός αρπακτικού μπορούν να αποτελέσουν πολύ καλές αφετηρίες για τη διδασκαλία.

Διαβάστε ένα σχετικό άρθρο από την Peggy Ashbrook που αφορά τη ‘διδασκαλία μέσω φαινομένων’ που ακολουθεί η Anne Lowry.

Επίσης δείτε μία συνοπτική περιγραφή-έκθεση (αρχείο μορφής .pdf) του Nextgenscience.org, σχετικά με τη χρήση των φαινομένων στη διδασκαλία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο πίνακας προς το τέλος της έκθεσης, σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης των φαινομένων στη διδασκαλία (ένα στιγμιότυπό του φαίνεται παρακάτω).

Πηγή: NGSS

Αφήστε μια απάντηση