Διερεύνηση με FieldScope

Το FieldScope είναι μία πλατφόρμα του BSCS Science Learning για έργα της επιστήμης των πολιτών.

Με τη διαδραστική πλατφόρμα του FieldScope, οι οργανωτές μελετών πεδίου μπορούν να αξιοποιήσουν εξελιγμένα εργαλεία και πόρους απεικόνισης γραφικών και χαρτογράφησης για να ενισχύσουν τα υπάρχοντα και προγραμματισμένα έργα επιστήμης των πολιτών.

Σε δύο περιόδους, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, προσφέρεται η δυνατότητα για διαδικτυακή γνωριμία – επιμόρφωση με την πλατφόρμα.

Δείτε εδώ την πρόσκληση και δεξιά μπορείτε να επιλέξτε να εγγραφείτε. Θα σας ζητήσει σε ποια πολιτεία βρίσκεται, εγώ δήλωσα ότι είμαι από την Ελλάδα και εκτιμώ ότι θα γίνει δεκτό το αίτημά μου.

Δείτε εδώ ορισμένες προτάσεις διερεύνησης με τη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας.

Αφήστε μια απάντηση

%d