Δήλωση σχετικά με τη Διδασκαλία της Εξέλιξης

Η NABT (National Association of Biology Teachers) ανακοίνωση μία νέα δήλωση σχετικά με τη Διδασκαλία της Εξέλιξης. Σε αυτή τη δήλωση, περιγράφεται η επεξηγηματική ισχύς της εξελικτικής θεωρίας και η σπουδαιότητα της διδασκαλίας της.

Όπως αναφέρει: “Η εξέλιξη αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο της διδασκαλίας της βιολογίας … και θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό ζήτημα για ολόκληρη την έκταση ενός προγράμματος σπουδών για τις επιστήμες της ζωής“.

Ανακτήστε τη σχετική δήλωση.

Αφήστε μια απάντηση