Δραστηριότητα ‘Fossil Fun’

Το “Fossil Fun” είναι μια δραστηριότητα που θα βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της Γης μέσω της ανακάλυψης των απολιθωμάτων.

Το σχέδιο μαθήματος μαζί με τα σχετικά φύλλα εργασίας, καθοδηγεί τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα απολιθωμένο ίχνος ενώ συγκρίνουν τις γρήγορες και αργές αλλαγές ως διαδικασίες που διαμορφώνουν τη Γη.

Ανακτήστε το σχετικό φύλλο εργασίας.

Αφήστε μια απάντηση