Εργαστήριο Οικολογίας: εικονικό

Όπως γνωρίζουμε, τα οικοσυστήματα είναι περίπλοκα συστήματα που χαρακτηρίζονται από ένα διαρκές παιχνίδι ισορροπίας. Προσθήκη ή αφαίρεση ενός είδους, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα όλους τους πληθυσμούς, ως προς τον ανταγωνισμό και την πρόσληψη τροφής.

Με την παρούσα προσομοίωση, μπορείτε να οργανώσετε το δικό σας οικοσύστημα και να διερευνήσετε τις επιπτώσεις αυτών των αλληλεξαρτήσεων. Επιπλέον, με τον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να καταγράψετε τα δεδομένα για περαιτέρω ερμηνεία και αποτίμηση.

Δείτε στην παρακάτω εικόνα, πώς σε ένα οικοσύστημα που στην αρχή δοκιμάζεται από τις τροφικές επιλογές των πληθυσμών του, τελικά καταλήγει σε ισορροπία.

Επισκεφτείτε τη σελίδα της προσομοίωσης όπου υπάρχουν και σχετικές οδηγίες.

Το υλικό προέρχεται από το learner.org

Αν τελικά χρησιμοποιήσετε την προσομοίωση, ενημερώστε για τον τρόπο εργασίας σας ή για κάποιο σχετικό φύλλο εργασίας ώστε να διαχυθεί προς άλλους / άλλους.

Αφήστε μια απάντηση