Φωτόδεντρο PAFSE

To PAFSE είναι ένα Ευρωπαϊκό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Πόρων STEM.

Το Φωτόδεντρο PAFSE είναι ένα Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Αποθετήριο για τη φιλοξενία, οργάνωση, συστηματική ταξινόμηση, τεκμηρίωση και διαμοιρασμό μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών σεναρίων για STEM.

Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου PAFSE (Partnerships for Science Education), αρχικά για να φιλοξενήσει όλους τους μαθησιακούς πόρους STEM για την Εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία που θα αναπτυχθούν ή θα προσαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο αποθετήριο είτε μέσα από τις συλλογές, όπου θα βρείτε οργανωμένο το υλικό σε μαθησιακά αντικείμενα και εκπαιδευτικά σενάρια (προς το παρόν είναι κενό, αλλά θα εμπλουζίετε, είτε από τις θεματικές περιοχές και τους τύπους μαθησιακού αντικειμένου, όπου μπορείτε να κάνετε πιο εστιασμένη επιλογή ανάλογα με το υλικό που σας ενδιαφέρει.

Δείτε παρακάτω, ενδεικτικά, επιλεγμένο υλικό που αφορά τη Βιολογία.

Το υλικό θα εμπλουτίζεται και θα μεταφράζετε σταδιακά.

Για να επισκεφτείτε το αποθετήριο, πατήστε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση