Η επιστήμη των πολιτών

Η επιστήμη των πολιτών (Citizen Science), είναι μία τάση που τα τελευταία χρόνια διαρκώς αναπτύσσεται. Εφαρμογές ηλεκτρονικών συσκευών, πίνακες, ερωτηματολόγια, καταγραφές και πλήθος άλλων τρόπων συγκέντρωσης επιστημονικών δεδομένων, συνδέσουν ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του κόσμου, σε μία παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Διαβάστε μία σύνοψη της τάσης, στο #CitizenScience, του Robert E Gropp, στην επιστημονική επιθεώρηση BioScience.

Αφήστε μια απάντηση