Ηχητικό Υλικό

Καθώς ζούμε σε ένα απόλυτα πολυμορφικό κόσμο, οι μαθητές/μαθήτριες προσλαμβάνουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους τις γνώσεις.

Σε κάθε πτυχή της διδασκαλίας μας, θα πρέπει να προσαρμόζεται το υλικό ώστε να ανταποκρίνεται στις μαθητικές ανάγκες.

Στα πλαίσια αυτής της ανάγκης, έχω οργανώσει εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή ήχου. Αυτό οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν εύκολα να το ακούσουν, να το επαναλάβουν όσες φορές επιθυμούν, να το μελετήσουν όπου βρίσκονται και όποτε θέλουν. Η ηχητική μορφή του υλικού, βοηθάει και τους/τις μαθητές/μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να μπορούν ευκολότερα να προσλαμβάνουν τις γνώσεις.

Το υλικό διαρκώς θα εμπλουτίζεται καθώς θα μοιράζονται νέα αρχεία.

  • Θέματα Τράπεζας Β Λυκείου. Οι μαθητές/μαθήτριες ακούν τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις, όπως έχουν δημοσιευθεί από το ΙΕΠ. Η ανάρτηση αφορά ανά θέμα. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εικόνες, σχήματα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο υλικό, αυτό προσθέτετε ώστε να υπάρχει και η σχετική οπτική απεικόνιση.
  • Θέματα Τράπεζας Γ Λυκείου. Οι μαθητές/μαθήτριες ακούν τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις, όπως έχουν δημοσιευθεί από το ΙΕΠ. Η ανάρτηση αφορά ανά θέμα. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εικόνες, σχήματα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο υλικό, αυτό προσθέτετε ώστε να υπάρχει και η σχετική οπτική απεικόνιση.
  • Σχολικό Εγχειρίδιο Α Γυμνασίου. Οι μαθητές/μαθήτριες ακούν την ύλη του βιβλίου, όπως είναι μέσα στα διαθέσιμα ψηφιακά αρχεία. Η ανάρτηση αφορά ανά κεφάλαιο βιβλίου. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εικόνες, σχήματα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο υλικό, αυτό προσθέτετε ώστε να υπάρχει και η σχετική οπτική απεικόνιση.
  • Σχολικό Εγχειρίδιο Γ Λυκείου. Οι μαθητές/μαθήτριες ακούν την ύλη του βιβλίου, όπως είναι μέσα στα διαθέσιμα ψηφιακά αρχεία. Η ανάρτηση αφορά ανά κεφάλαιο βιβλίου. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εικόνες, σχήματα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο υλικό, αυτό προσθέτετε ώστε να υπάρχει και η σχετική οπτική απεικόνιση.