Μικροπλαστικά και Πλαγκτόν στους Ωκεανούς

Τα κυκλικά ωκεάνια ρεύματα δημιουργούν έναν τεράστιο στρόβιλο (μία παγκόσμια ρουφήχτρα) που στο κέντρο της συσσωρεύονται πλαστικά υπολείμματα, καθώς ζωντανοί οργανισμοί (πλαγκτόν, φύκη) προερχόμενοι από πηγές κατά μήκος του στροβίλου. Δεδομένα από διαφορετικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν 5 παγκόσμιες ρουφήχτρες που χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις πλωτού πλαστικού: στο βόρειο και νότιο Ειρηνικό, στο βόρειο και νότιο Ατλαντικό και επίσης στον Ινδικό ωκεανό.

Το μεγάλο τμήμα σκουπιδιών στον Ειρηνικό Ωκεανό. [Πηγή: Τara Εxpeditions]

Πλήθος θαλάσσιων πλασμάτων αλληλεπιδρά με τα πλαστικά απόβλητα, ωστόσο υπάρχει μικρή έρευνα που να τεκμηριώνει αυτή τη σχέση(ζωοπλαγκτόν + μικροπλαστικά). Λόγω χρώματος και μικρού μεγέθους, οι οργανισμοί συγχέουν τα μικροπλαστικά με το φαγητό. Η ερευνητική ομάδα Tara σκοπεύει να υπολογίσει την αναλογία πλαστικό/πλαγκτόν, καταγράφοντας ζωοπλαγκτόν και συγκεντρώσεις πλαστικών σωματιδίων σε ευρεία περιοχή.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την αναλογία, το ζωοπλαγκτόν και τα μικροπλαστικά θα απαριθμηθούν, θα ταξινομηθούν και θα μετρηθούν χρησιμοποιώντας ένα σύστημα Zooscan. Αυτό το σύστημα εκτελεί την ψηφιοποίηση και την ημιαυτόματη ανάλυση των συλλεγόμενων δειγμάτων και συνεπώς θα επιτρέψει στους ερευνητές να μελετήσουν ταυτόχρονα το χώρο που καταλαμβάνουν αμφότερες οι κοινότητες πλαγκτού και μικροπλαστικών.

Δείγμα θαλασσινού νερού, όπου συνυπάρχουν πλαγκτόν και μικροπλαστικά – © Maéva Bardy / Tara Expeditions Foundation [Πηγή: Tara Expeditions]

Διαβάστε περισσότερα για τις δράσεις της Tara.

Αφήστε μια απάντηση

%d