ΜΗΤΙΔΑ: Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων

Η ΜΗΤΙΔΑ, η διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και για την υποβοήθηση του έργου των εκπαιδευτικών, αναβαθμίστηκε τεχνικά και εμπλουτίστηκε με νέες ψηφιακές συλλογές προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πλέον, περισσότερες από 1.200.000 πηγές περιεχομένου είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο για εκπαιδευτική επανάχρηση.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες που παρέχει η ΜΗΤΙΔΑ, μπορούν να αναζητήσουν ψηφιακό περιεχόμενο εστιασμένο στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, να συνεργαστούν μεταξύ τους, να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό ψηφιακό περιεχόμενο και να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις 4 διαδικτυακές εφαρμογές που προσφέρει η ΜΗΤΙΔΑ, μπορούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό για  3 διαφορετικές θεματικές περιοχές: για την αρχαία ελληνική και βυζαντινή ιστορία, για τη νεότερη ελληνική ιστορία και για το φυσικό και το αστικό περιβάλλον.

Ήδη στην ΜΗΤΙΔΑ είναι διαθέσιμα 13 παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων6 ειδικοί θεματικοί χάρτες και 25 ηλεκτρονικά μαθήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανακαλύψτε εκπαιδευτικά σενάρια για τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή και για τον Παρθενώνα, θεματικούς χάρτες για τα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας και για τα τραγούδια και χοροί της Θράκης και ηλεκτρονικά μαθήματα για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία στα χρόνια των Μακεδόνων.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ, μπορούν να συνδεθούν στο διαδικτυακό της περιβάλλον είτε μέσω του συστήματος ενιαίας πρόσβασης «Single Sign-On» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), είτε μέσω του συστήματος ενιαίας πρόσβασης «Single Sign-On» του ΕΚΤ.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες από το ΕΚΤ.

Αφήστε μια απάντηση

%d