Μιτοχόνδρια: ζωντανά και χρωματισμένα

Η δομή και η λειτουργία των μιτοχονδρίων μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία και τον ιστό.

Αυτό διαπιστώνεται στη μελέτη ‘Changes of mitochondrial ultrastructure and function during ageing in mice and Drosophila‘ που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουλίου 2017.

Επιπλέον οι ερευνητές συνδυάζοντας τα στοιχεία των απεικονίσεων που έλαβαν, σχημάτισαν ένα βίντεο που δείχνει ένα ζωντανό μιτοχόνδριο.

Δείτε το σχετικό βίντεο παρακάτω (περιμένετε λίγο να φορτώσει το αρχείο).

Βίντεο 3-D τομογραφίας ενός μιτοχονδρίου από την καρδιά νεαρού ποντικού.
T. BRANDT ET AL., ELIFE, 6:E24662, 2017.

Αφήστε μια απάντηση