Προσαρμογές Φυτών

Η έννοια της προσαρμογής είναι αρκετά σημαντική για τη διδασκαλία της Βιολογίας, ενίοτε και παρεξηγημένη καθώς η μη ορθή χρήσης της περισσότερο περιπλέκει τα ζητήματα παρά βοηθά τη διδασκαλία. Επιπλέον στα φυτά, οι αντίστοιχες προσεγγίσεις βοηθούν στο ζήτημα της “τυφλότητας των φυτών” που παρατηρείται μεταξύ των μαθητών.

Μία δραστηριότητα που απευθύνεται στους μαθητές του Γυμνασίου, προσπαθεί να οριοθετήσει τον ορισμό της προσαρμογής και να τον συσχετίσει με επιλεγμένους βιότοπους. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές παίζουν ένα παιχνίδι με κάρτες και μελετάνε τις προσαρμογές των φυτών. Καταγράφουν, ερμηνεύουν δεδομένα και καταλήγουν σε επιστημονικά τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και ανάπτυξη συμπερασμάτων.

Το σχετικό υλικό αποτελείται από οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, κάρτες για το παιχνίδι και ένα σχετικό φύλλο εργασίας.

Αποτελεί μία μετάφραση-απόδοση στα ελληνικά και προέρχεται από το National Park Services. Για οποιαδήποτε πρόταση, ή διαφορετική προσέγγιση αναμένω τα όποια σχόλια-παρατηρήσεις.

Ανακτήστε τα σχετικά αρχεία.

Υπάρχει και σχετική ανάρτηση με υλικό για τις Προσαρμογές των Ζώων.

Σχετικά άρθρα για περαιτέρω ανάγνωση

Αφήστε μια απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: