Προσεγγίσεις για εμβόλια έναντι του κορονοϊού

Μία από τις μεγάλες προκλήσεις της βιοεπιστήμης αυτή την περίοδο είναι να ανακαλύψει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο έναντι του ιού. Μάλιστα, η εξέλιξη των τεχνολογιών Μοριακής Βιολογίας έχει επιτρέψει στους ερευνητές να ακολουθούν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Η κλασική μέθοδος που στηρίζεται στη χρήση απενεργοποιημένων ιών ή κομματιών του, είναι μόνο μία προσέγγιση.

Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί:

  • Γενετικά Εμβόλια, DNA ή RNA. Εμβόλια που χρησιμοποιούν μέρος του γενετικού υλικού του ιού.
  • Εμβόλια με Ιικούς Φορείς. Εμβόλια που χρησιμοποιούν έναν ιό για τη μεταφορά γονιδίων του κορονοϊού σε κύτταρα.
  • Εμβόλια Πρωτεϊνών. Εμβόλια που χρησιμοποιούν πρωτεΐνη του κορονοϊού ή θραύσμα πρωτεΐνης.

Διαβάστε αναλυτικά σχετικά με τα εμβόλια, στο Different Approaches to a Coronavirus Vaccine.

Αφήστε μια απάντηση