Προσομοίωση Μεταγραφής – Μετάφρασης

Μία ενδιαφέρουσα προσομοίωση για τη μελέτη της μεταγραφής και της μετάφρασης.

Η προσομοίωση προέρχεται από το “The Concord Consortium”.

Οδηγίες: Εξερευνήστε τον τρόπο με τον οποίο ο κώδικας που ενσωματώνεται στο DNA μεταφράζεται σε πρωτεΐνη. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταγραφή (Transcribe) για να κάνετε ζουμ στον πυρήνα των κυττάρων και να δείτε το χρωμόσωμα να ξεδιπλώσει για να εμφανιστούν οι αλυσίδες του DNA. Το DNA διαχωρίζεται και ένας κλώνο mRNA δημιουργείται με την αντιστοίχιση των συμπληρωματικών νουκλεοτιδίων. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση (Translate) για να παρακολουθήσετε το mRNA αφήνει τον πυρήνα για το κυτταρόπλασμα και συνδέστε σε ένα ριβόσωμα. Τα μόρια tRNA μεταφέρουν αμινοξέα και τα αμινοξέα προστίθενται με τη σωστή σειρά με την αντιστοίχιση των συμπληρωματικών νουκλεοτιδίων. Μετά τη μετάφραση, παρατηρήστε την πρωτεΐνη για να δείτε πώς διπλώνεται η αλληλουχία των αμινοξέων.

Δείτε και χρησιμοποιήστε την προσομοίωση, πατώντας εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

%d