Προστατεύοντας τα Κοραλλιγενή Οικοσυστήματα

Πηγή: Αρχιπέλαγος

Τα κοραλλιγενή ενδιαιτήματα ανήκουν στα πλέον σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο. Φιλοξενούν περισσότερα από 1700 θαλάσσια είδη και αποτελούν βασικούς τόπους αναπαραγωγής για εμπορικά είδη ψαριών και για ασπόνδυλους οργανισμούς. Η δομική τους ετερογένεια επιτρέπει τη συνύπαρξη συνόλων σπόγγων, ανθόζωων, βρυόζωων, υδρόζωων, και πολλών άλλων οργανισμών.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» στοχεύει, μέσω μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης, να σταματήσει την αλόγιστη καταστροφή αυτών των σημαντικών οικοσυστημάτων.

Στο πλαίσιο παλαιότερων ερευνών στο Αιγαίο, χρονολογήθηκαν κοραλλιγενείς σχηματισμοί που ξεπερνούν τα 7.000 έτη σε ηλικία. Ο εξαιρετικά αργός ρυθμός ανάπτυξής τους, λιγότερο από 1mm το χρόνο, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες ανθρωπογενείς επιδράσεις, συνεπάγονται ότι τυχόν καταστροφή τους θα είναι ανεπανόρθωτη. Τα διαθέσιμα στοιχεία κατανομής τους αφορούν μόλις το 30% των Μεσογειακών ακτών, ενώ συνήθως αφορούν βάθη μεταξύ 10 και 50 μέτρων. Τα ενδιαιτήματα, όμως, που βρίσκονται μεταξύ 50 και 200 μέτρων, τα πιο κοινά στις ελληνικές θάλασσες, έχουν μελετηθεί ελάχιστα και η κατανομή τους είναι, σε μεγάλο βαθμό, άγνωστη.

Πηγή: Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»

Αφήστε μια απάντηση