Ψηφιακό Βιβλίο / Η Φύση των Επιστημών: Διδακτικές Προσεγγίσεις

Σε ψηφιακή μορφή και ελεύθερο πρόσβασης το βιβλίο “Β. Κουλαϊδής, Α. Αποστόλου, Κ. Καμπουράκης (2008) Η Φύση των Επιστημών: Διδακτικές Προσεγγίσεις. Βάρη: Εκδόσεις Child Services”.

Το βιβλίο μπορείτε να το ανακτήσετε ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο ή πατώντας εδώ.

Αφήστε μια απάντηση