Τα πλαστικά μίας χρήσης

Με τον νόμο 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α/20.10.2020), που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2020, ορίστηκαν προβλέψεις, κίνητρα και αντικίνητρα για τον περιορισμό κάποιων πλαστικών μιας χρήσης και την ορθή διαχείριση κάποιων άλλων.

Δείγμα θαλασσινού νερού, όπου συνυπάρχουν πλαγκτόν και μικροπλαστικά – © Maéva Bardy / Tara Expeditions Foundation [Πηγή: Tara Expeditions]

Η έρευνα της WWF Ελλάς διαπιστώνει πως έως σήμερα τα περισσότερα μέτρα είτε εφαρμόζονται ελλιπώς, είτε μετατίθενται χρονικά, ή εφαρμόζονται με λανθασμένο τρόπο, ενώ κάποιες προβλέψεις καταργήθηκαν μόλις λίγους μήνες μετά τη θέσπισή τους.

Δείτε μία συνοπτική αποτίμηση της εφαρμογής στον παρακάτω πίνακα.

Πηγή: WWF Ελλάς

Τα βασικά προβληματικά σημεία είναι:

  • Τα πλαστικά καλαμάκια εξακολουθούν να κατακλύζουν την αγορά.
  • Κακή εφαρμογή των ρυθμίσεων για πλαστικά κύπελλα και φαγητοδοχεία.
  • Δημόσιες βρύσες μόνο στα χαρτιά.
  • Άκρως προβληματικές μεθοδεύσεις στη δημιουργία συστήματος επιστροφής εγγύησης για πλαστικά μπουκάλια.

Μπορείτε να μελετήσετε αναλυτικά την έρευνα, πατώντας εδώ.

Παράλληλη η WWF Ελλάς προτείνει έναν οδηγό αντικατάστασης και ανακύκλωσης πλαστικών (3η έκδοση / Ιούλιος 2022), τον οποίο μπορείτε να ανακτήσετε πατώντας εδώ.

Αφήστε μια απάντηση