Ετικέτα: πλαστικό μίας χρήσης

0

Τα πλαστικά μίας χρήσης

Με τον νόμο 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α/20.10.2020), που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2020, ορίστηκαν προβλέψεις, κίνητρα και αντικίνητρα για τον περιορισμό κάποιων πλαστικών μιας χρήσης και την ορθή διαχείριση κάποιων άλλων....