Θεωρία και Μεθοδολογία του STEM / Εκπαιδευτική Εφαρμογή

Στο 15ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Μέντορας, παρουσιάζεται η εργασία με τίτλο “Η Υπολογιστική Σκέψη και η επιστημολογία του STEΜ. Εφαρμογή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα”, με συγγραφείς τους Ψυχάρης, Σ., Καλοβρέκτης, Κ., Κόνταρης, Χ. Η εργασία στην ουσία αποτελεί μία εισαγωγή στη μεθοδολογία του STEM καθώς και ένα μικρό παράθυρο της σύνδεσης του STEM με την Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ).

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο “…όρος “STEM” πρωτοεμφανίστηκε το 2001 από τη Βιολόγο Judith A. Ramaley και το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αναφέρεται στα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών. Μέσω του STEM και στο πλαίσιο των γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνονται στο STEM εφαρμόζεται η ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση και, καθώς η πληροφορία που προσλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι είναι εμπλουτισμένη, ενισχύεται η μαθησιακή διαδικασία και αυτοί οδηγούνται με αποτελεσματικότερο τρόπο στην ανακάλυψη της επίλυσης ενός πραγματικού προβλήματος”. Πρόκειται δηλαδή για μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με τη δια-επιστημονικότητα ή εγκάρσια δια-επιστημονικότητα (transdisciplinary), εντός της οποίας επιλύονται περίπλοκα προβλήματα που εμπεριέχουν πραγματικά μεγέθη, με την αξιοποίηση εργαλείων από διάφορα επιστημονικά πεδία.

Καθώς στο STEM επεξεργαζόμαστε και θέματα Μηχανικής, θα πρέπει η διδακτική εκτός από ζητήματα που απασχολούν την Πληροφορική και τις Επιστήμες της Φύσης, να συνταιριάξει και δύο άλλες συνιστώσες: το σχεδιασμό (design) και τη κατασκευή (make).

Στη συνέχεια παρουσιάζετε ένα διδακτικό σενάριο, που σχεδιάστηκε με τη μεθοδολογία του STEM. Έχει ενδιαφέρον, εκτός από το περιεχόμενο σου σεναρίου να παρατηρήσουμε και τις επιμέρους ενότητες στις οποίες αυτό οργανώνεται, ώστε να έχουμε κατά νου έναν οργανωτή για πιθανό δικό μας σενάριο. Το Α μέρος του σεναρίου περιέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωσή του, ενώ στο Β μέρος παρουσιάζονται τα επιμέρους φύλλα εργασίας.

Ανακτήστε την πλήρη εργασία, πατώντας εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: