Διεθνές Συνέδριο για τον αντίκτυπο της έρευνας στις Κοινωνικο-Οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

AchievingIpact_imageΒ

Διεθνές Συνέδριο Achieving Impact για τον αντίκτυπο της έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Διοργανώνεται στην Αθήνα 26-27 Φεβρουαρίου από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY

 Διεθνές Συνέδριο για τον αντίκτυπο της έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, σε τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση, πολιτισμός και δημιουργικότητα, θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Φεβρουαρίου 2014 στην Αθήνα  (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48). Το Συνέδριο “Achieving Impact: Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020”, στο οποίο θα παρουσιαστούν και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) και το ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το συνέδριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, και ειδικότερα για όσους αναζητούν να γνωρίσουν καλύτερα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος “Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – Πολυδεκτικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες” (Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective Societies) του “Ορίζοντα 2020”.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, ερευνητές, συντονιστές εγκεκριμένων έργων, Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος, από όλη την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συνεδρίου, στις 26 Φεβρουαρίου 2014, σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συζητήσουν για τη σημασία του αντίκτυπου της έρευνας στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη σημασία της διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Θα ακολουθήσει παρουσίαση καλών πρακτικών (case studies) σε 3 θεματικές ενότητες: Δημιουργική Παραγωγή και Πολιτισμός (Creativity and Culture), Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο (The European Social Model), Κοινωνική Καινοτομία (Making sense of Social Innovation!).

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα και εκδήλωση ερευνητικών συνεργασιών, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, από εκπροσώπους της ΕΕ και έμπειρους ερευνητές και αξιολογητές, για τη νέα προκήρυξη του προγράμματος “Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – Πολυδεκτικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες”. Κατά τη διάρκεια των διμερών συναντήσεων θα μπορούν να διερευνήσουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε υφιστάμενα δίκτυα, αλλά και για διαμόρφωση νέων ερευνητικών συνεργασιών και έργων.

Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την παγκόσμια ισορροπία, τον σκεπτικισμό των Ευρωπαίων πολιτών, κυρίως των νέων κ.λπ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της. Οι δράσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων: την κατανόηση των κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη και του αντίκτυπου που έχουν στην κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην Ευρώπη με την ενθάρρυνση της συμμετοχής πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, την κατανόηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, το πρόγραμμα και τις παράλληλες εκδηλώσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://www.achievingimpact2014.eu/.

Δεδομένου ότι η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ιδιαίτερα αυξημένη με συμμετοχές από όλη την Ευρώπη (377 συμμετοχές, εκ των οποίων 71 ελληνικές συμμετοχές), δεν είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων συμμετοχής.

Το συνέδριο, το οποίο θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση www.ekt.gr/events/live, υποστηρίζεται από τη Δημόσια Τηλεόραση.

Το hashtag του συνεδρίου είναι #AchievingImpact.

Ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY
Το ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY (Trans-national cooperation among National Contact Points for Socio-economic sciences and the Humanities) (http://www.net4society.eu) ενημερώνει και υποστηρίζει τους ερευνητές των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις ανοικτές προκηρύξεις, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας με οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τα ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά και τις εμπειρίες ερευνητών από την επιτυχημένη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Ο “Ορίζοντας 2020” είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την επταετία 2014-2020. Η δομή του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” στηρίζεται στο τρίπτυχο: “Επιστημονική αριστεία”, “Βιομηχανική Υπεροχή”, “Κοινωνικές προκλήσεις”, δηλαδή στράτευση της επιστημονικής έρευνας πίσω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε εφαρμοσμένες λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Το πρόγραμμα “Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – Πολυδεκτικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες” (Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies) εντάσσεται στις Κοινωνικές Προκλήσεις του Ορίζοντα 2020 και αποτελεί συνέχεια του προγράμματος “Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες” (SSH) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία.

To EKT Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020
Το ΕΚΤ υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (www.ekt.gr/horizon2020). Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, το ΕΚΤ δεν περιορίζεται μόνο σε δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, αλλά συνεισφέρει με Ειδικές Εκθέσεις (Intelligent Reports) σχετικά με τις επιδόσεις των Ελλήνων ερευνητών, τις γεωγραφικές και θεματικές περιοχές αριστείας. Πρόκειται για μελέτες με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που συνεισφέρουν στη χαρτογράφηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής στα Προγράμματα της ΕΕ. Οι εκδόσεις εντάσσονται στον θεσμικό ρόλο του ΕΚΤ για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH) υπάρχουν διαθέσιμες στη μελέτη του ΕΚΤ “Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2012)” στη διεύθυνση: http://metrics.ekt.gr/el/node/51

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο
Διεθνές Συνέδριο “Achieving Impact: Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020”
http://www.achievingimpact2014.eu/

Ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY
http://www.net4society.eu

Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”
http://www.ekt.gr/horizon2020

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: πρόσβαση στη γνώση
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Με διαρκή παρουσία στην ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980, το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα.

Περισσότερες από 5.800.000 ψηφιακές σελίδες ηλεκτρονικών αποθετηρίων, επιστημονικών περιοδικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών διατίθενται ήδη από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (www.epset.gr), που είναι το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ.

Αφήστε μια απάντηση