Ιαπωνία: Μελέτη βλαστικών κυττάρων σε ανθρώπους υπό έγκριση

Ανθρώπινα iPS κύτταρα (Πηγή: CDB - RIKEN - Center for Developmental Biology - Masayo Takahashi, M.D., Ph.D.)

Ανθρώπινα iPS κύτταρα (Πηγή: CDB – RIKEN – Center for Developmental Biology – Masayo Takahashi, M.D., Ph.D.)

Στην Ιαπωνία, έγκριση υπό όρους έχει λάβει η πρώτη μελέτη θεραπείας με χρήση πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων σε ανθρώπους.

Η Masayo Takahashi του Κέντρου Αναπτυξιακής Βιολογίας στο Κόμπε της Ιαπωνίας, και οι συνεργάτες της είναι σχεδόν έτοιμοι να αρχίσουν να χρησιμοποιούν επαγόμενα πολυδύναμα βλαστικά (iPS), δηλαδή πολυδύναμα κύτταρα που προέρχονται από μη-πολυδύναμα κύτταρα, σε μια κλινική μελέτη σε ανθρώπους, μετά τη λήψη της υπό όρους έγκρισης από την επιτροπή δεοντολογίας (Institutional Review Board – IRB) από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής  Έρευνας και Καινοτομίας (Biomedical Research and Innovation – ΙΒΕΙ) την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου. Οι όροι που έχουν τεθεί είναι τα τελικά αποτελέσματα των εν εξελίξει προκλινικών μελετών για την ασφάλεια της μεθόδου να είναι θετικά. Αν γίνει η μελέτη, θα είναι η πρώτη προσπάθεια για θεραπευτική χρήση κυττάρων iPS σε ανθρώπους.

Η θεραπεία στοχεύει στην αποκατάσταση της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με το γήρας, μια εκφυλιστική νόσος του αμφιβληστροειδούς που μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση, απομακρύνοντας το κατεστραμμένο επιθήλιο και αντικαθιστώντας το με νέο επιθήλιο που προέρχεται από βλαστικά κύτταρα. Έχοντας ήδη λάβει την πρώτη έγκριση η Takahashi περιμένει και για τα τελικά στάδια της έγκρισης από το υπουργείο υγείας για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μελέτη. Στη μελέτη θα πάρουν μέρος 6 ασθενείς τουλάχιστον 50 ετών και η Takahashi και οι συνεργάτες της ελπίζουν να έχουν αρχίσει μέχρι το Μάρτιο του 2014.

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Αφήστε μια απάντηση