Διδασκαλία Βιολογίας με Χρήση Αναλογιών

Πηγή: BioNinja

Η χρήση αναλογιών επιτρέπει την εμπλοκή ανώτερων πνευματικών λειτουργιών, όπως η ανάλυση, η συσχέτιση, η ερμηνεία, ο συνδυασμός. Μπορεί να προσφέρει το πρόσφορο έδαφος ώστε η μαθησιακή διαδικασία να επεκταθεί πέρα από από την απλή απομνημόνευση (η οποία βέβαια είναι σημαντική για απόκτηση βασικών γνώσεων).

Στη Βιολογία συχνά πρέπει να εισάγουμε, να εξηγήσουμε και να διδάξουμε αφηρημένες έννοιες. Οι αναλογίες, με τα όρια που η κάθε αναλογία έχει, μπορούν να συσχετίσουν αφηρημένες έννοιες με γεγονότα ή παρατηρήσεις ή αντικείμενα της καθημερινότητας.

Μπορούμε να παρουσιάσουμε νέες έννοιες ή να ελέγξουμε την κατανόηση των εννοιών ζητώντας από τους μαθητές να προσδιορίσουν έννοιες που απεικονίζονται με αναλογία ή να σχηματίσουν τις δικές τους αναλογίες. Ως άσκηση, οι μαθητές θα μπορούσαν να επιλέξουν ένα θέμα βιολογίας για το οποίο έχει γίνει συζήτηση στην τάξη και να τους ζητηθεί να καταθέσουν τη δική τους αναλογία σε σχέση με κάτι που είναι εξοικειωμένοι, προσπαθώντας ταυτόχρονα να υπερασπιστούν την επιλογή τους.

Μία άλλη πρακτική είναι, κατά τη διδασκαλία σας να προσδιορίσετε τους όρους που θα διδάξετε και στη συνέχεια να παρουσιάστε μία σειρά από αναλογίες ζητώντας από μαθητές / μαθήτριες να εντοπίσουν ποια αναλογία αντιστοιχεί σε ποιο όρο.

Δείτε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της συλλογιστικής, ένα για την Κυτταρική Μεταφορά και την Ενέργεια και ένα για την Γενετική.

Οι προστάσεις προέρχονται από το ‘Richard D. Gardner; Teaching Biology with Extended Analogies. The American Biology Teacher 1 August 2016; 78 (6): 512–514′, doi: https://doi.org/10.1525/abt.2016.78.6.512

Αφήστε μια απάντηση