Εννοιολογική χαρτογράφηση

Η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά εργαλεία στη διδασκαλία της Βιολογίας. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα στάδια της διδασκαλίας, από την εισαγωγή μέχρι την αξιολόγηση του μαθήματος.

Για το λόγο αυτό, υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όσο και λογισμικά που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Μελετήστε έναν αναλυτικό σχετικό οδηγό, με προτάσεις για υλικό και λογισμικά.

Αφήστε μια απάντηση