Η ένταξη των τεχνών βελτιώνει το μαθησιακό αποτέλεσμα σε μαθήματα επιστημών

Η ενσωμάτωση των τεχνών στα μαθήματα των επιστημών, βοηθά μαθητές με χαμηλότερες επιδόσεις να έχουν καλύτερη επαφή με το διδασκόμενο αντικείμενο. Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη 16 σχολείων, οι μαθητές παρακολουθήσαν μαθήματα με ή χωρίς την ένταξη των τεχνών.

Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος χημείας, για παράδειγμα, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου διάβαζαν για τις διαφορετικές καταστάσεις της ύλης και συμπλήρωναν ένα φύλλο εργασίας. Οι μαθητές στο τμήμα με τις τέχνες, χωρίζονταν σε ομάδες για να χρησιμοποιήσουν τα σώματά τους ώστε να απεικονίσουν το πώς κινούνται στερεά, υγρά και αέρια. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια του μαθήματος έπρεπε να διδαχθούν νέους όρους, οι μαθητές της ομάδας ελέγχουν απλά έγραφαν τους ορισμούς ενώ η ομάδα των τεχνών τους ζωγράφιζαν ή σχεδίαζαν.

15 ημέρες μετά τη διδασκαλία έγινε έλεγχος, και δεν εντοπίσθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Όμως όταν ο έλεγχος έγινε ξανά μετά από 10 εβδομάδες, οι μαθητές με τις χαμηλότερες επιδόσεις στις τάξεις με τις τέχνες θυμόνταν σημαντικά περισσότερο περιεχόμενο σε σχέση με τους συμμαθητές τους στην ομάδα ελέγχου. Όπως άλλωστε υποστηρίζει και η συγγραφέας της μελέτης, Mariale Hardiman, ίσως μία τέτοια προσέγγιση θα βοηθούσε να περιοριστεί το χάσμα για τα παιδιά που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα επίτευξης μαθησιακών στόχων, επιλογή που πρέπει να γνωρίζουν οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η εργασία με τίτλο “The effects of arts-integrated instruction on memory for science content“, δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Trends in Neuroscience and Education.

Αφήστε μια απάντηση

%d