Η Γενετική της Πολυδακτυλίας

Μελετήστε τις πληροφορίες, συλλέξτε δεδομένα, ερμηνεύστε τα στοιχεία και απαντήστε τις ερωτήσεις.

Ποιοι οι τύποι της Πολυδακτυλίας και πώς σχετίζονται με τις μεταλλάξεις;

Αφήστε μια απάντηση