Οδηγίες διδασκαλίας Βιολογία Α και Β Λυκείου

Βιολογία Γενικήας Παιδείας Β Λυκείου

Σύμφωνα με την 17-09-2019 // 143685/Δ2 καθορίζονται οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Ανακτήστε το έγγραφο.

Αφήστε μια απάντηση