Προκήρυξη Θέσης Συμβούλου Β’ Βιολογίας / ΙΕΠ

Με την απόφαση 14048//09/09/2021, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση.

Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από 10/09/2021 και ώρα 13:00 έως τις 24/09/2021 και ώρα 13:00.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση/πρόσκληση.

Αφήστε μια απάντηση

%d