Υλικό για τη Γενετική Ανθρώπου

Δείτε υλικό σχετικά με τη Γενετική Ανθρώπου, που είναι ελεύθερης πρόσβασης:

  • Ένα βίντεο από παρουσίαση, του Dr. Brian Donovan που εξηγεί γιατί τη έρευνα στο πρόγραμμα της Γενετικής Ανθρώπου είναι σημαντική.
  • Ένα άρθρο ανοικτής πρόσβασης που δημοσιεύθηκε στο Human Genetics and Genomics Advances όπου εξηγεί τη βιβλιογραφία και τα ζητήματα σχετικά με το εν λόγω θέμα.
  • Ένα άρθρο ανοικτής πρόσβασης που δημοσιεύθηκε στο Science Education παρέχει ενδείξεις για το πώς η εκπαίδευση για τη Γενετική Ανθρώπου (Humane Genetics) μπορεί να μειώσει τον γενετικό εσενσιαλισμό και τις ρατσιστικές απόψεις.
  • Τέλος, το Humane Genetics Program έχει αναπτύξει μία διαδικτυακή παρέμβαση σχετικά με την πληθυσμιακή γενετική. Το σχετικό υλικό μπορεί να βρεθεί εδώ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παροτρύνουν τους μαθητές τους να δουν και να χρησιμοποιήσουν το σχετικό υλικό, ενώ οι απαντήσεις δεν καταγράφονται.

Αφήστε μια απάντηση