Μελέτη γενετικής πληθυσμών, μέσω προσομοίωσης

popworld

Το videogame-like Pop! World program έχει αναπτυχθεί από το University at Buffalo. Είναι μία εφαρμογή προσομοίωσης για το πώς μεταβάλλονται οι γονιδιακές συχνότητες σε έναν πληθυσμό, αναλόγως με τις συνθήκες (μεταλλάξεις, φυσική επιλογή, τυχαία γενετική περέκκλιση, μετανάστευσηκ.ά.).

Με την εισαγωγή των κατάλληλων παραμέτρων μπορεί να προσομοίωση να προβλέψει τι θα προκύψει στις επόμενες γενιές. Έτσι μπορεί π.χ. οι μαθητές να βλέπουν τη εξέλιξη να υλοποιείται μπροστά τους.

Δείτε την προσομοίωση.

Αφήστε μια απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: