Υλικό για τη Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου, 2ο Κεφάλαιο

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Ο συνάδελφος Πιτσιλαδής Τζάννος, μου έδωσε ορισμένα αρχεία του σχετικά με τα μαθήματά μας. Σε αυτά περιέχονται τόσο όμορφα σχήματα για άμεση χρήση, όσο και ιδέες για φύλλα εργασίας καθώς και διάφορες ερωτήσεις.

Ήδη έχω αναρτήσει υλικό που αντιστοιχεί στο 1ο Κεφάλαιο του μαθήματος “Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου”.

Συνεχίζω με υλικό που αντιστοιχεί στο 2ο Κεφάλαιο του μαθήματος “Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου”. Σε αυτό περιέχονται:

  • συνοπτικός πίνακας για τη ροή της ενέργειας μέσα στα οικοσυστήματα
  • φύλλα εργασίας σχετικά με την έννοια του οικοσυστήματος καθώς και γνωστικές ερωτήσεις
  • φύλλα εργασίας σχετικά με τη ροή ενέργειας (τροφικές αλυσίδες, πλέγματα, πυραμίδες) σε ένα οικοσύστημα καθώς και γνωστικές ερωτήσεις
  • φύλλα εργασίας και σχεδιαγράμματα σχετικά με τους βιογεωχημικούς κύκλους καθώς και γνωστικές ερωτήσεις
  • φύλλα εργασίας σχετικά με τα φαινόμενα ρύπανσης καθώς και γνωστικές ερωτήσεις

Δείτε όλο το υλικό σε μορφή αρχείου .zip.

Ευχαριστώ πολύ Τζάννο!!!

Αφήστε μια απάντηση