2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που είτε χρησιμοποιούν ανοιχτούς ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους, ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές, μαθησιακά αντικείμενα ή εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδακτική πρακτική τους, είτε αναπτύσσουν ψηφιακό υλικό, εφαρμόζουν, προσαρμόζουν ή αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια με αξιοποίηση ΤΠΕ, συνεργάζονται συστηματικά με άλλα σχολεία και υλοποιούν από κοινού εργασίες και δραστηριότητες, υλοποιούν δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης όπου παράγουν ή αξιοποιούν ψηφιακό υλικό, και οι οποίοι επιθυμούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους συναδέλφους και να συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Δείτε το σχετικό πληροφοριακό έντυπο.

Αφήστε μια απάντηση