Διδακτική της Βιολογίας – Ηλεκτρονικό βιβλίο

Το ηλεκτρονικό βιβλίο ‘Διδακτική της Βιολογίας’, του Ομότιμου Καθηγητή Κυριάκου Αθανασίου, αποτελεί ένα εξαιρετικό πόνημα εισαγωγής στη Διδακτική της Βιολογίας και τους προβληματισμούς του. Ξεκινάει απατώντας στο βασικό ερώτημα ‘Γιατί πρέπει να υπάρχει Διδακτική της Βιολογίας πέρα από τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών;’ και εμπλουτίζει τις σελίδες του με πολλά στοιχεία που αφορούν τη σύγχρονη Διδακτική της Βιολογίας.

Συζητά για την Ενοποιητική Θεωρία της Εξέλιξης και πώς αυτή μπορεί να ενταχθεί στη Διδασκαλία, αναλύει τα βασικά διδακτικά μοντέλα – αυτά της Διερευνητικής Μάθησης και του Εποικοδομητισμού -, ενώ όπου απαιτείται παρέχει γνώσεις Βιολογίας ώστε να στηρίξει τις διδακτικές προσεγγίσεις. Καταγράφει υπάρχουσες εναλλακτικές ιδέες για τομείς της Βιολογίας ενώ προτείνει την Εννοιολογική Αλλαγή ως στόχο της Εκπαίδευσης.

Αφιερώνει σημαντικό μέρος του στην Ιστορία των Επιστημών, ως συνεχές και ως διδακτικό εργαλείο.

Αναλυτικά τα περιεχόμενά του είναι:

 1. Για την Επιστημονική Μέθοδο: Ιστορική Διαδρομή. Από τον επιστημονικό θετικισμό στον μεταθετικισμό
 2. Για την Επιστημονική Μέθοδο: Μοναδική ή πολλαπλή;
 3. Ιστορική πορεία του Δαρβινισμού: Από τον Αριστοτελισμό στο Νεο-Δαρβινισμό και από την Τυπολογία στην Πληθυσμιακή οπτική
 4. Για τη θέση της Βιολογίας ανάμεσα στις Επιστήμες: Διδακτικές προεκτάσεις
 5. Μια ιστορική θεώρηση της ανακάλυψης του Γενετικού Κώδικα
 6. Η ιστορία της Βιολογίας ως Διδακτικό εργαλείο
 7. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών- Εποικοδομητισμός
 8. Χρήση Μοντέλων και Αναλογιών στη Διδασκαλία των ΦΕ και της Βιολογίας
 9. Από τη Μνήμη στους Εννοιολογικούς Χάρτες
 10. Χάρτες Εννοιών στη Βιολογία
 11. Για τις Εναλλακτικές και άλλες ιδέες των μαθητών πάνω στις έννοιες της Γενετικής και της Κληρονομικότητας
 12. Ιδέες των μαθητών για την Εξέλιξη και την Φυσική Επιλογή
 13. Ιστορική Διαδρομή: Ιστορία της Διερευνητικής Μάθησης και Διδασκαλίας στις ΗΠΑ: Dewey- Schwab και BSCS (The Biological Science Curriculum Study). Aπόψεις της NRC στη δεκαετία του ΄90
 14. Η περίπτωση του BSCS (The Biological Science Curriculum Study)
 15. Συνεργατική Μάθηση στη διδασκαλία της Βιολογίας
 16. Η μέθοδος Project
 17. Μάθηση μέσω Διερεύνησης (ΜΜΔ) και Διδακτική των ΦΕ και της Βιολογίας στον αστερισμό του Εποικοδομητισμού

Το βιβλίο προσφέρεται δωρεάν, με άδεια ‘Αναφορά – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα’, μέσω της δράσης ‘Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Κάλλιπος’.

Μπορείτε να το ανακτήσετε αποκτώντας το σχετικό αρχείο .pdf.

Αφήστε μια απάντηση

%d