Διδασκαλία Φυσικής Επιλογής

Έξι προσεγγίσεις μάθησης, ώστε να διδαχθούν οι μαθητές πώς λειτουργεί η φυσική επιλογή και να ξεπεράσουν κλασικές εναλλακτικές ιδέες τους.

Οι έξι προτάσεις, ξεκινούν από της εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και με βάση τις αρχές της ενεργητικής μάθησης αποσκοπούν να πετύχουν την απαιτούμενη εννοιολογική αλλαγή.

Αν και υπάρχουν επιμέρους διαφορές, η κεντρική ιδέα παραμένει η ίδια:

 • ρωτάμε μαθητές ώστε να προκληθεί η σκέψη τους, ζητώντας να εξηγήσουν μια κατάσταση στην οποία συνέβαινε η φυσική επιλογή, να αξιολογήσουν αν συνέβαινε ή να προβλέψουν τι θα συνέβαινε στην εν λόγω κατάσταση,
 • αποκαλύπτονται οι αρχικές ιδέες των μαθητών, ως απάντηση στην ερώτηση, είτε γραπτώς είτε ως συζήτηση στην τάξη,
 • δίνονται ευκαιρίες σε μαθητές να συζητήσουν τις ιδέες τους με τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριές τους,
 • συζητάμε ρητά τις εναλλακτικές τους ιδέες, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να τις αξιολογήσουν (για παράδειγμα, περιγράφοντας καταστάσεις τις οποίες μια εσφαλμένη αντίληψη δεν μπορεί να εξηγήσει επαρκώς),
 • διευκολύνουμε μαθητές να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας εξήγησης και ζητώντας να συγκρίνουν εναλλακτικές εξηγήσει,
 • τέλος, δίνουμε έμφαση στη γενετική βάση της φυσικής επιλογής παρέχοντας γενετικά δεδομένα.

Οι ασκήσεις μάθησης αφορούν:

 • Εκτροφή σκύλων (Πώς θα μπορούσατε να μετατρέψετε μια αγέλη λύκων σε Τσιουάουα; Εξηγήστε γιατί θα λειτουργούσε η στρατηγική σας).
 • Χρώμα τριχώματος σε ποντίκια της παραλίας (Από πού προήλθε το γονίδιο για τη λευκή γούνα;).
 • Εξέλιξη του ανθρώπου (Οι άνθρωποι εξελίσσονται; Αν ναι, ποιο χαρακτηριστικό αλλάζει; Εξήγηση).
 • Παγώνια (Πώς θα ελέγχατε εάν τα παγώνια με μεγάλες κηλίδες στα φτερά διαθέτουν «καλά γονίδια»;).
 • Αντοχή της E. coli στα αντιβιοτικά (Τι προβλέπει η φυσική επιλογή για την εξέλιξη της αντοχής της E. coli στα αντιβιοτικά;).
 • Η αυτοκτονία των τρωκτικών λέμινγκ (Θα μπορούσε η αυτοκτονία να είναι μια προσαρμογή στα λέμινγκ;).

Μελετήστε την πλήρη πρόταση στη δημοσίευση “Six Classroom Exercises to Teach Natural Selection to Undergraduate Biology Students”, των Steven T. Kalinowski, Mary J. Leonard, Tessa M. Andrews, και Andrea R. Litt (2017), στο περιοδικό CBE—Life Sciences Education https://doi.org/10.1187/cbe-12-06-0070

Αφήστε μια απάντηση

%d