Επιλογή μελών Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.).

Σύμφωνα με αυτό, μέχρις τις 23/05/2019 οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να ανακοινώσουν τις σχετικές προσκλήσεις και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας είναι η 05/06/2019.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Αφήστε μια απάντηση

%d