Συζητήσεις για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής

Αν και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, πια είναι εύκολα παρατηρήσιμα σε διάφορα μέρη του κόσμου, το θέμα αποσχολεί λίγο ή ελάχιστα την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κάποια επίσημη και ευρεία συζήτηση για την εισαγωγή τέτοιων θεμάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι όποιες θεματολογίες, προκύπτουν μέσω παράπλευρων προγραμμάτων που υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς, αφού οι ίδιοι έχουν δείξει ενδιαφέρον και έχουν επιλέξει το θέμα.

Αντίθετα στις ΗΠΑ, υπάρχει έντονος διάλογος, με τις όποιες διαφωνίες και εντάσεις μπορεί να προκαλεί μία τέτοια συζήτηση.

Διαβάστε σχετικές απόψεις εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε διάφορα σχολεία των ΗΠΑ.

Αφήστε μια απάντηση