Φύση της Επιστήμης: Πληθώρα Αποδείξεων / Εκπαιδευτικό Υλικό

Πηγή: NCSE

Σύμφωνα με την NCSE, τις πέντε βασικές αρχές της κλιματικής αλλαγής – It’s Real, It’s Us, It’s Bad, Experts Agree και There’s Hope – θα πρέπει να τις διαχειριζόμαστε καθεμία ξεχωριστά και να παρέχουμε στους/στις μαθητές/μαθήτριες συντριπτικά και ξεκάθαρα στοιχεία σχετικά με την κλιματική αλλαγή της Γης.

Στοχεύοντας σε αυτό που οι επιστήμονες του κλίματος προειδοποιούν επανειλημμένα ότι είναι οι μεγαλύτερες παρανοήσεις στον τομέα τους, αυτά τα σετ μαθημάτων παρέχουν στους εκπαιδευτικούς υλικό για να μεταφέρουν σε μαθητές τους τις δεξιότητες και τις γνώσεις ώστε να εντοπίζουν και να κατανοούν την ακριβή επιστήμη σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Δείτε και ανακτήστε το σχετικό υλικό.

Αφήστε μια απάντηση