Ηθικά και Νομικά ζητήματα με τη χρήση της τεχνικής CRISPR

Πηγή: ‘The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9’, Science

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου – πως η επεξεργασία των γονιδίων πρέπει να θεωρείται γενετική τροποποίηση – έχει σοβαρές επιπτώσεις στην έρευνα των φυτών και στη γεωργία.

Διαβάστε παρακάτω μία επιλογή άρθρων από το τμήμα  Science & Society του ΕΜΒΟ που αφορούν τη σχετική θεματολογία.

No time to waste—the ethical challenges created by CRISPR
CRISPR/Cas, being an efficient, simple, and cheap technology to edit the genome of any organism, raises many ethical and regulatory issues beyond the use to manipulate human germ line cells
Arthur L Caplan, Brendan Parent, Michael Shen, Carolyn Plunkett

A cooperative governance network for crop genome editing
The success of governance networks in other areas could help to find common ground for applying genome editing in agriculture
Nicholas R Jordan, Jennifer Kuzma and colleagues

Why are NGOs sceptical of genome editing?
NGOs’ opposition to agricultural biotechnologies is rooted in scepticism about the framing of problems and solutions, rather than just emotion and dogma
Richard Helliwell, Sarah Hartley, Warren Pearce, Liz O’Neill

Stop worrying; start growing
Risk research on GM crops is a dead parrot: it is time to start reaping the benefits of GM
Torbjörn Fagerström, Christina Dixelius, Ulf Magnusson, Jens F Sundström

The meaningless pseudo‐category of “GMOs”
The trouble with the “new techniques” for genetically modifying crops demonstrates the illogical process‐based definition of GMOs in EU regulation
Giovanni Tagliabue

Cisgenic plants are similar to traditionally bred plants
International regulations for genetically modified organisms should be altered to exempt cisgenesis
Henk J Schouten, Frans A Krens, Evert Jacobsen

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε ένα άρθρο-επισκόπησης από την επιστημονική επιθεώρηση Science, ‘The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9‘, Jennifer A. Doudna, Emmanuelle Charpentier, Science 28 Nov 2014, 346, 6213, DOI: 10.1126/science.1258096 ή να το ανακτήσετε δωρεάν σε μορφή αρχείου .pdf.

Αφήστε μια απάντηση