Κατανόηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Είδη – Φύλλο Εργασίας

Με αφορμή την Teacher Appreciation Week, 4-8 Μαΐου 2020, αρκετές ενώσεις εκπαιδευτικών προσφέρουν δωρεάν υλικό για τους εκπαιδευτικούς. Με στόχο, να διαχυθεί η πληροφόρηση και αξιολογημένο και καλά οργανωμένο υλικό να φτάσει στα χέρια των εκπαιδευτικών.

Μία από αυτές τις προσφορές προέρχεται από την NSTA – National Science Teaching Association, η οποία προσφέρει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει υλικό από διάφορες εκδόσεις της. Έτσι εκεί θα βρείτε προτάσεις για βιολογία, φυσική, χημεία, stem, οι οποίες είναι πολύ καλά οργανωμένες και αξιολογημένες.

Ειδικότερα για τη βιολογία, προσφέρει το κεφάλαιο με τίτλο ‘THE TRIUMPH OF THE PIKA: Understanding Environmental Impacts on Species’. Η Pika, είναι ένα μικρό θηλαστικό που ζει στα βουνά της Δυτικής και Βόρειας Αμερικής, που μοιάζει με τον στενό της συγγενή, το κουνέλι. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές και κυρίως η κλιματική αλλαγή, επηρεάζουν και θα επηρεάσουν περισσότερο την κατανομή του ζώου.

Έτσι το προτεινόμενο φύλλο εργασίας, προσπαθεί να εντάξει τους μαθητές σε μία λογική διαχείρισης μίας περιοχής και του πώς θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στη μείωση του ρυθμού εξαφάνισης του πληθυσμού.

Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε το επιμέρους φύλλο μόνο για την Pika.

Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε όλα τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας.

Αφήστε μια απάντηση

%d