Συναισθηματική Νοημοσύνη στον Εργασιακό Χώρο

Πηγή: https://www.bahrain-confidential.com/why-is-emotional-intelligence-important-in-different-aspects/

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα εποικοδομητικό όχημα ώστε να βελτιωθεί η διάθεση και η αποδοτικότητά σας ως εκπαιδευτικοί. Καθώς η εργασία του εκπαιδευτικού κατά ένα μεγάλο μέρος σχετίζεται με τις σχέσεις την ανθρώπων, είναι αρκετά σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίζουμε συναισθήματα, να τα διαχειριζόμαστε, να τα επικοινωνούμε και να μπορούμε να αισθανόμαστε ενσυναίσθηση.

Η συναισθηματική νοημοσύνη κυρίως έχει να κάνει με τις λειτουργίες μας ως κοινωνικά όντα και ως συμμετέχοντες στις κοινωνικές διεργασίες, εντός ή εκτός σχολικής μονάδας. Είναι μία από τις πολλές παραμέτρους που θα πρέπει να συνυπολογίζουμε κάθε φορά που περνάμε τη θύρα του σχολείου. Και, συνειδητά ή ασυνείδητα να λειτουργούμε εντός πλαισίων τα οποία θα μας δημιουργούν θετικά συναισθήματα για τους άλλους και τον εαυτό μας.

Διαβάσετε ένα σχετικό άρθρο, με βασικά ζητήματα που αφορούν τη συναισθηματική νοημοσύνη.

Αφήστε μια απάντηση

%d