τεύχος 68-69 του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη – Science Education: Research & Praxis

Τόμ. 2018, Αρ. 68-69 (2018)

Εκδοτικό Σημείωμα

AΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣσας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη – Science Education: Research & Praxis. Το παρόν τεύχος φιλοξενεί τέσσερα νέα άρθρα από το χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, τα οποία ευελπιστούμε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον σας και να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή γνώσης και έμπνευσης. Με μεγάλη μας χαρά αναμένουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα τεύχη άρθρα όλων των αναγνωστών και φίλων του περιοδικού.

Στο πρώτο άρθρο καταδεικνύεται η ουσιαστική σημασία και η καθοριστική προτεραιότητα τηςαρετολογικής θεωρίας και των ηθικών της αξιών για την άσκηση της ηγεσίας ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη εστίαση στη διδακτική των φυσικών επιστημών, μια και ο γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες είναι προϋπόθεση για την κατανόηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά δρώμενα. Η ουσία της εκπαιδευτικής ηγεσίας και οι βασικές ηγετικές ικανότητες, στο πλαίσιο της διδακτικής των φυσικών επιστημών, μελετώνται στη βάση κυρίως της κλασικής και της νεο-αριστοτελικής αρετολογίας, καθώς και της διαμόρφωσης ενός ηγετικού δικτύου για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι πέρα από τις βασικές οργανωτικού και εργαλειακού τύπου εκπαιδευτικές ηγετικές ικανότητες, απαιτείται επίσης η ύπαρξη σημαντικών αρετολογικών αξιών, όπως φρόνηση και εσωτερικό μέτρο, εντιμότητα, συμπόνια και ενσυναίσθηση, φροντίδα και κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Στο δεύτερο άρθρο περιγράφονται, από τους συγγραφείς, το περιβάλλον σχεδιασμού, οι στόχοι και το περιεχόμενο ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, με θέμα τα εκθέματα της Αίθουσας Οδοντιατρικής Σχολής του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Παρουσιάζονται ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μουσείου και δίδονται επιχειρήματα για την ανάδειξή του ως κατάλληλου περιβάλλοντος επίσκεψης και μάθησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ιδιαίτερα οι συγγραφείς τονίζουν την αλληλεπίδραση και την ενδεχόμενη συνεργασία ανάμεσα στο μουσείο και την τυπική εκπαίδευση μέσω μιας τριμερούς πορείας σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Το τρίτο άρθρο πραγματεύεται την ανάπτυξη του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς καθώς αποτέλεσε βασικό στόχο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν σημαντικά τον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό των μαθητών τους. Ερευνάται η συμπεριφορά των μελλοντικών εκπαιδευτικών προς το περιβάλλον, ο βαθμός που η συμπεριφορά αυτή επηρεάζεται από δημογραφικά και ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι λόγοι που αποτρέπουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς από τη συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές δράσεις, αναδεικνύουν τις ελλιπείς περιβαλλοντικές γνώσεις των φοιτητών. Η κατεύθυνση σπουδών που είχαν στο Λύκειο και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους βρέθηκε ότι επηρεάζουν την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά των μελλοντικών εκπαιδευτικών.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ολοκληρώνεται με ένα άρθρο που πραγματεύεται θέμα του Επιστημονικού Γραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και το εύρος των γνώσεων σε έννοιες αυτού και σε έννοιες της Μηχανικής. Διερευνήθηκε αν η επιθυμία ή απροθυμία του δείγματος για μεταπτυχιακές σπουδές επηρεάζει τον αριθμό σωστών απαντήσεων σε έννοιες Μηχανικής, τον αριθμό σωστών απαντήσεων σε έννοιες επιστημονικού γραμματισμού και τον συνολικό αριθμό σωστών απαντήσεων. Οι συγγραφείς συνέδεσαν την εκδήλωση πρόθεσης για μεταπτυχιακές σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες, από τους φοιτητές ενός Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τον αριθμό των ορθών απαντήσεων τόσο στο σύνολο των ερωτήσεων όσο και στις ερωτήσεις μηχανικής.

Καλή σας ανάγνωση!
Η εκδοτική ομάδα
Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία Νάννη

Διαβάστε αναλυτικά τα σχετικά άρθρα.

Αφήστε μια απάντηση