Υλικό για τους μαθητές σας, σχετικά με το Βραβείο Νομπέλ 2018 στην Ιατρική

Διαθέσιμο υλικό (βίντεο, διαφάνειες, φύλλα εργασίας, κτλ), το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συζητήσετε με τους μαθητές σας το Βραβείο Νομπέλ 2018, σχετικά με την Ανοσολογία και τον Καρκίνο

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νομπέλ, και δείτε το σχετικό υλικό με τίτλο: Nobel Prize Lessons – Medicine Prize 2018.

Αφήστε μια απάντηση

%d