Διδακτέα – Εξεταστέα Ύλη Βιολογίας Α Λυκείου Ημερησίου, Α & Β Λυκείου Εσπερινού

Βιολογία Α Λυκείου

Σύμφωνα με την απόφαση 152508/Γ2 της 24-09-2014, καθορίζεται η διδακτέα – εξεταστέα ύλη για τη Βιολογία Α Λυκείου Ημερησίου – Α & Β Λυκείου Εσπερινού.

Α Λυκείου Ημερησίου
Θα διδαχθεί το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., Κωστάκη – Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π. Τα κεφάλαια να διδαχτούν με τη σειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 1 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.
Κεφάλαιο 9  ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της παραγράφου: Συνάψεις.Η διδασκαλία των εννοιών: «Δυναμικό ηρεμίας» και «Νευρική ώση» να γίνει από τις Οδηγίες Διδασκαλίας (αρ. πρωτ. ………………………………..)
 Κεφάλαιο 10 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- ΑΙΣΘΗΣΕΙΣΥποδοχείς – Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Σωματικές Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Ειδικές Αισθήσεις Να μη διδαχθεί η παράγραφος«Βιοχημεία της όρασης».
Κεφάλαιο 11 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣΕισαγωγή – ορμόνες- τρόποι δράσης ορμονών Να διδαχθεί η «Εισαγωγή» του κεφαλαίου στην οποία παρατίθενται τα είδη των αδένων και των ορμονών και η ενότητα «Ορμόνες» που περιλαμβάνει και την παράγραφο: «Τρόπος δράσης ορμονών».
Αδένες Να μη διδαχθεί η ενότητα

 

Κεφάλαιο 3  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.
Κεφάλαιο 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΕισαγωγή – Δομή και Λειτουργία αναπαραγωγικού συστήματος Να διδαχθεί όλη ενότητα.Η διδασκαλία του «Εμμηνορρυσιακού κύκλου» να γίνει από τις Οδηγίες Διδασκαλίας (αρ. πρωτ. ………………………………………)
Από τη μείωση στη γονιμοποίηση Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Ανάπτυξη του εμβρύου- Τοκετός Nα διδαχτεί όλη η ενότητα εκτός των παραγράφων:«Αυλάκωση»,

«Εμφύτευση»,

«Σχηματισμός πλακούντα»,

«Ανάπτυξη του εμβρύου»,

«Τοκετός»,

«Ανάπτυξη μετά τον τοκετό – Γήρας»

 

Α Λυκείου Εσπερινού
Θα διδαχθεί το βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., Κωστάκη – Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π. Τα κεφάλαια να διδαχτούν με τη σειρά: 1 ,9, 10, 3.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 1 AΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.
Κεφάλαιο 9  ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της παραγράφου: Συνάψεις.Η διδασκαλία των εννοιών: «Δυναμικό ηρεμίας» και «Νευρική ώση» να γίνει από τις Οδηγίες Διδασκαλίας (αρ. πρωτ. ………………………………..)

 

 Κεφάλαιο 10 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- ΑΙΣΘΗΣΕΙΣΥποδοχείς – Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Σωματικές Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Ειδικές Αισθήσεις Να μη διδαχθεί η παράγραφος«Βιοχημεία της όρασης».
Κεφάλαιο 3  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.

 

Β Λυκείου Εσπερινού
Θα διδαχθεί το βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., Κωστάκη – Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π. Τα κεφάλαια να διδαχτούν με τη σειρά: 11 ,12.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 11 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣΕισαγωγή – ορμόνες- τρόποι δράσης ορμονών Να διδαχθεί η «Εισαγωγή» του κεφαλαίου στην οποία παρατίθενται τα είδη των αδένων και των ορμονών και η ενότητα «Ορμόνες» που περιλαμβάνει και την παράγραφο: «Τρόπος δράσης ορμονών» 
Αδένες Να μη διδαχθεί η ενότητα

 

Κεφάλαιο 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΕισαγωγή – Δομή και Λειτουργία αναπαραγωγικού συστήματος Να διδαχθεί όλη ενότητα.Η διδασκαλία του «Εμμηνορρυσιακού κύκλου» να γίνει από τις Οδηγίες Διδασκαλίας (αρ. πρωτ. …………………………………)
Από τη μείωση στη γονιμοποίηση Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Ανάπτυξη του εμβρύου- Τοκετός Nα διδαχτεί όλη η ενότητα εκτός των παραγράφων:«Αυλάκωση»,

«Εμφύτευση»,

«Σχηματισμός πλακούντα»,

«Ανάπτυξη του εμβρύου»,

«Τοκετός»,

«Ανάπτυξη μετά τον τοκετό – Γήρας»

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο που περιέχει τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη της Βιολογίας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο που περιέχει τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και για όλα τα μαθήματα.

Σχετικά άρθρα για περαιτέρω ανάγνωση

Αρέσει σε %d bloggers: