Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη της Βιολογίας Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Βιολογία Α Λυκείου

Σχετ.: η με αρ. πρωτ. 20895/Γ2/13-02-2014 Υ.Α.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 09/17-02-2014 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη της Βιολογίας, της Φυσικής και της Χημείας της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.

Βιολογία
Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:
Α) Τα ένθετα – παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Β) Οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο.

Χημεία
Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα παραρτήματα «Γνωρίζεις ότι…» που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Φυσική
Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα ένθετα του βιβλίου.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Υπουργείο Παιδείας

Σχετικά άρθρα για περαιτέρω ανάγνωση

Αφήστε μια απάντηση

%d