Διδακτική προσέγγιση της έννοιας του γενετικού υλικού μέσα από τη μελέτη του καρυοτύπου, των χρωμοσωμάτων και του φαινοτύπου των φυτικών οργανισμών / Στοιχεία Διδακτικής + Φύλλο Εργασίας

Στο 15ο τεύχος του περιοδικού Μέντορας, που παλιά εκδιδόταν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενώ τώρα πια από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), υπάρχει μία δημοσίευση με τίτλο: “Διδακτική προσέγγιση της έννοιας του γενετικού υλικού μέσα από τη μελέτη του καρυοτύπου, των χρωμοσωμάτων και του φαινοτύπου των φυτικών οργανισμών”, με συγγραφέα την κα Ελένη Κριεμάδη.

Στην περίληψη της δημοσίευσης αναφέρεται πως: “H παρούσα εργασία αποτελεί μια προσέγγιση της διδασκαλίας του γενετικού υλικού για μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από τη μελέτη κατάλληλου φωτογραφικού υλικού, το οποίο αποτελείται από φωτογραφίες καρυοτύπων 11 φυτικών ειδών και φωτογραφίες του άνθους τους, δηλαδή του φαινοτύπου τους. Πιστεύουμε ότι, αν οι μαθητές αντιληφθούν τις έννοιες «γενετικό υλικό», «καρυότυπος», «χρωμόσωμα», βασικές έννοιες στις βιολογικές επιστήμες, θα μπορέσουν να κατανοήσουν ευκολότερα τις κυτταρικές διαδικασίες διαίρεσης του γενετικού υλικού (π.χ. μίτωση, μείωση) καθώς και να διαισθανθούν την έννοια της εξέλιξης και διαφοροποίησης και, γενικότερα, τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κληρονομικότητα. Κυρίως, όμως, θα μάθουν ότι στους φυτικούς, όπως και σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, το γενετικό υλικό ακολουθεί τους ίδιους δρόμους ανάπτυξης και διαφοροποίησης.“.

Η εργασία ξεκινάει με μία ενότητα που καταγράφει τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών σχετικά με την έννοια του γενετικού υλικού, του καρυοτύπου και των χρωμοσωμάτων. Ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο για οποιαδήποτε διδακτική μας παρέμβαση, ειδικότερα δε όταν πρόκειται να διδάξουμε ζητήματα που έχουν υψηλό βαθμό αφαίρεσης και είναι δύσκολο να οπτικοποιηθούν και να επιδειχθούν σε μαθητές. Ακολούθως περιγράφονται βασικοί ορισμοί, όπως κεντρομέρος, μετάφαση, κτλ, ενώ παρουσιάζονται σημαντικές πληροφορίες τόσο για την κατασκευή όσο και για την μελέτη ενός καρυότυπου. Στοιχεία που είναι σημαντικά να είναι εις γνώση των εκπαιδευτικών.

Η εργασία, ουσιαστικά, είναι ένα σενάριο διδασκαλίας του γενετικού υλικού για μαθητές της Γ τάξης Γυμνασίου, θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί και στις τάξεις του Λυκείου. Συνοδεύεται από φύλλα εργασίας και αρκετό πρωτότυπου υλικό. Επίσης έχει ενδιαφέρον πως χρησιμοποιεί παραδείγματα από φυτά, άρα συμβάλει και στην καταπολέμηση της τυφλότητας των φυτών.

Μπορείτε να ανακτήσετε το σύνολο της εργασίας, πατώντας εδώ.

Αφήστε μια απάντηση